Self-service

ArchiMate-element Self-service
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : ApplicationService
Element-id  : Id-a989411a-29a1-ac97-1940-b005c2de7a23
ArchiMate-model  : Generieke Referentiearchitectuur
Label  : Self-service
Documentatie  : Het zelf afhandelen van zaken die door ondersteunende processen worden aangeboden.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het zelf afhandelen van zaken die door ondersteunende processen worden aangeboden. Self-service Het aanvragen van een (aanvullende) autorisatie en het goed/afkeuren van aanvragen voor autorisaties. Autorisatieaanv- raag Het bestellen van artikelen en het raadplegen van de voortgang van een bestelling. Bestellingen Het indienen en goedkeuren van declaraties en het inzien van de status van declaraties. Declaraties Het indienen van een klacht over de organisatie of een specifieke medewerker en het raadplegen van de status van de klacht. (ApplicationService) Klachtenbeheer Het raadplegen en aanpassen van gegevens over jezelf die relevant zijn vanuit personeelsmanagement perspectief, zoals je adresgegevens en je arbeidsvoorwaarden. Persoonsgegev- ens Het reserveren van een ruimte en daarbij behorende faciliteiten. Ruimtereserveri- ng Het registeren, raadplegen en goedkeuren van gegevens over bestede uren (tijd). Tijdregistratie Het raadplegen en aanvragen van je persoonlijke verlofdagen. (ApplicationService) Verlofbeheer Het wijzigen of resetten van je wachtwoord. (ApplicationService) Wachtwoordbe- heer Jezelf ziek of beter melden. Ziekte/betermel- ding SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 26-03-2021 16:03:07 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 26-03-2021 16:03:07 CET