Perspectief Programmavorming

Id-a8be9220-02e0-dd30-bb22-567adae221df
Perspectief Programmavorming
Opstellen van domeinarchitecturen is een logisch gevolg van het opstellen van de enterprisearchitectuur. Domeinarchitecturen kunnen gedefinieerd worden voor verschillende aspecten of aandachtsgebieden zoals business intelligence, security, of technologie. De enterprisearchitectuur is normatief en veranderprogramma's op tactisch niveau zijn de primaire input. (Capability) Opstellen domeinarchitectuur Tijdens het definiëren van veranderprogramma's wordt de enterprisearchitectuur gebruikt om te borgen dat businessinitiatieven en projectvoorstellen afgestemd worden op de organisatiestrategie, zowel door vooraf input te leveren alsook achteraf de resultaten te beoordelen. (Capability) Ondersteunen programma's Het bepalen van korte- en middellangetermijndoelstellingen waarmee geheel of gedeeltelijk invulling gegeven wordt aan een of meer doelstellingen van de langetermijn-organisatiestrategie, en het definiëren en tot uitvoering brengen van samenhangende veranderprogramma's gericht op het realiseren van de korte- en middellangetermijndoelstellingen. (ValueStream) Programmavorming De Enterprisearchitect is verantwoordelijk voor het coördineren van enterprisearchitectuurwerk, voor het opstellen en onderhouden van de enterprisearchitectuur van de organisatie en voor de adoptie van enterprisearchitectuur in de strategische veranderprocessen. In kleine en middelgrote organisaties zal deze rol normaliter door één persoon ingevuld kunnen worden. In grote organisaties kan deze rol belegd zijn bij een team van enterprisearchitecten. (BusinessRole) Enterprisearchitect Een Domeinarchitect is verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van een domeinarchitectuur en voor het voldoen aan die domeinarchitectuur door oplossingen en projecten. Afhankelijk van het aantal domeinen zullen er meerdere domeinarchitecten zijn, normaliter één per domein. (BusinessRole) Domeinarchitect De Architectuurboard is verantwoordelijk voor de enterprisearchitectuur, stelt doelen en KPI’s voor de architectuur vast, en neemt architectuurbesluiten op organisatieniveau. Elke organisatie hoort één architectuurboard te hebben. Daarin moeten alle belanghebbenden van architectuur vertegenwoordigd zijn: business, IT en de veranderorganisatie (projectuitvoering, informatiemanagement, ...). (BusinessRole) Architectuurboard FlowRelationship enterprise-architectuur FlowRelationship programma RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 05-11-2019 12:30:57 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 05-11-2019 12:30:57 CET
Legenda


Originele kleuren
VolgordeId
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Perspectief Programmavorming
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-a8be9220-02e0-dd30-bb22-567adae221df
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Perspectief Programmavorming
Documentatie  : Definiëren van veranderprogramma's vraagt betrokkenheid van zowel enterprise- als domeinarchitecten. Zij zijn deel van het team.
  • De enterprisearchitect bewaakt dat veranderprogramma's zich conformeren aan de principes en modellen van de enterprisearchitectuur. Zijn/haar rol is primair adviserend en toeziend.
  • De domeinarchitecten definiëren, als onderdeel van een veranderprogramma, domeinspecifieke gedetailleerde principes en modellen van de as-is en de to-be situatie. Zij voeren gapanalyses uit en definiëren overeenkomstige roadmaps. Domeinarchitecten kunnen een standaardmethode gebruiken, of een domeinspecifieke methode toepassen die beter aansluit bij het betreffende domein.
Veranderprogramma's worden altijd aan de architectuurboard aangeboden ter goedkeuring. De architectuurboard richt zich daarbij op de architectuuraspecten binnen het programma. Ook de domeinarchitecturen worden voorgelegd aan de architectuurboard.
Elementen  : 
Relaties  : 

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links