Rubricering van informatie

ArchiMate-element Rubricering van informatie
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-a3358a78-a21a-7271-d83d-0eb883ad1de7
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Rubricering van informatie
Statement  : Gegevens worden voorzien van een rubricering
MotivatieTekst  : De beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens moet worden geborgd. Rubricering van gegevens behelst het toekennen van een standaard risicoclassificatie aan informatie. Dit kan bijvoorbeeld door deze te voorzien van een BIV classificatie die aangeeft wat het gewenste niveau van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid is. Op basis van de rubricering kunnen de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen worden bepaald. Het overmatig toepassen van beveiligingsmaatregelen leidt tot een veel hogere ontwikkel- en beheerinspanning en heeft een negatieve invloed op performance.
ImplicatieTekst  : Voor elk gegeven wordt een risicoclassificatie bepaald. Beveiligingsmaatregelen worden bepaald op basis van het informatiebeveiligingsbeleid en de risicoclassificatie van het gegeven. Informatiebeveiliging wordt integraal meegenomen bij het ontwerp en de inrichting van applicaties en infrastructuur. Naleving van informatiebeveiligingsmaatregelen is een verantwoordelijkheid van alle betrokkenen en wordt onder meer geborgd door periodieke interne en externe audits.
Architectuurdomein  : Data
Thema  : Gegevensbeheer, Informatiebeveiliging
Kwaliteitseigenschap  : Functionality
ArchiMate-views  : 
Relaties  :