Services voor hergebruik

ArchiMate-element Services voor hergebruik
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-a1b6b1c5-b741-15ad-ae19-45ebd38c1a6e
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Services voor hergebruik
Statement  : Herbruikbare functionaliteit wordt als service gedeeld
MotivatieTekst  : Hergebruik van functionaliteit zorgt voor lagere ontwikkel- en beheerkosten. Service-oriëntatie is primair ontwikkeld om hergebruik mogelijk te maken. Door te denken vanuit services ontstaat zicht op gemeenschappelijke functionaliteit. Een service-georiënteerde stijl heeft vooral toegevoegde waarde als hergebruik van de service belangrijk is.
ImplicatieTekst  : Applicaties stellen herbruikbare functionaliteit beschikbaar als service. Applicaties gebruiken reeds beschikbare functionaliteit in andere applicaties door deze als service aan te roepen. Integraties worden (binnen de integratiemiddleware) opgesplitst in applicatie-onafhankelijke (generieke) integraties en applicatie-specifieke integraties. Bestaande generieke integraties worden zoveel mogelijk hergebruikt bij het integreren van applicaties die behoefte hebben aan de functionaliteit van de service. Generieke integraties zijn gedefinieerd in termen van een canonical datamodel, dat onafhankelijk is van specifieke applicaties. Generieke integraties bevatten zoveel mogelijk gehele bedrijfsobjecten. Integraties van masterdata zijn altijd generiek van aard en worden op een applicatie-onafhankelijke manier gerealiseerd. Als een service maar door één systeem wordt aangeboden en afgenomen dan hoeft er geen generieke integratie te worden gedefinieerd en hoeft er ook geen vertaling van/naar het canonical datamodel te worden gemaakt.
Architectuurdomein  : Data, Application
Thema  : Applicatie-integratie
Kwaliteitseigenschap  : Maintainability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :