Geauthenticeerde en geautoriseerde toegang

ArchiMate-modellen > Generieke Architectuurprincipes > Principles > Geauthenticeerde en geautoriseerde toegang
ArchiMate-element Geauthenticeerde en geautoriseerde toegang
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-9d4553d9-a314-78e3-d091-7948a31fd4e5
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Geauthenticeerde en geautoriseerde toegang
Statement  : Toegang tot IT systemen wordt geauthenticeerd en geautoriseerd
MotivatieTekst  : Mensen zouden geen toegang mogen hebben tot gegevens of functionaliteit waartoe zij niet zijn geautoriseerd. Het voorkomen van ongeautoriseerde toegang vraagt maatregelen in alle betrokken IT systemen.
ImplicatieTekst  : Gebruikers worden geïdentificeerd en geauthenticeerd voordat ze gebruik kunnen maken van een IT systeem, en de identiteit van de gebruiker wordt gebruikt om de toegangsrechten te bepalen. Geautomatiseerde toegang tot IT systemen (via berichtuitwisseling) maakt ook gebruik van authenticatie en autorisatie.
Architectuurdomein  : Application, Technology
Thema  : Informatiebeveiliging, Identity- en accessmanagement
Kwaliteitseigenschap  : Functionality
ArchiMate-views  : 
Relaties  :