Alleen presentatielogica in portaal

ArchiMate-modellen > Generieke Architectuurprincipes > Principles > Alleen presentatielogica in portaal
ArchiMate-element Alleen presentatielogica in portaal
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-99ce3632-ec68-d296-2dea-e411eee29b9d
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Alleen presentatielogica in portaal
Statement  : Portalen bevatten alleen presentatielogica
MotivatieTekst  : Gegevens worden onderhouden in de bronapplicatie. Een portaal is zelf echter geen goede bron voor gegevens; het is gericht op het ontsluiten van gegevens. Het opnemen van logica voor het beheren van gegevens in een portaal zou het ook lastig maken om deze te migreren en om de gegevens te ontsluiten richting andere applicaties.
ImplicatieTekst  : Portlets bevatten alleen presentatielogica en geen bedrijfslogica of gegevensbeheerlogica. Portalen ontsluiten functionaliteit via services op de bronapplicatie. Indien er een complexe samenstelling van gegevens dient plaats te vinden dan vindt deze plaats in een (nieuwe) applicatie of in de integratie-infrastructuur.
Architectuurdomein  : Application
Thema  : User Interface
Kwaliteitseigenschap  : Maintainability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :