Architectuur

Id-97550d0c-5997-b492-5744-874c0ad75be5
ArchiMate-element Architectuur
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : DataObject
Element-id  : Id-97550d0c-5997-b492-5744-874c0ad75be5
ArchiMate-model  : Generieke Referentiearchitectuur
Label  : Architectuur
Documentatie  : De fundamentele organisatie van een systeem belichaamd in zijn componenten, hun onderlinge relaties en met de omgeving, en de principes die richting geven aan zijn ontwerp en evolutie.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De fundamentele organisatie van een systeem belichaamd in zijn componenten, hun onderlinge relaties en met de omgeving, en de principes die richting geven aan zijn ontwerp en evolutie. (DataObject) Architectuur Een systeem die het beheren van de enterprise-architectuur en de daaraan ten grondslag liggende doelstellingen en beleidsuitgangspunten ondersteunt. (ApplicationComponent) Architectuur- beheersysteem Het bepalen binnen welke beperkingen (beleid en architectuur) processen dienen te worden uitgevoerd en het bewaken of processen binnen deze beperkingen blijven. (BusinessFunction) Kaderstelling Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (DataObject) Beleidsuitgangs- punt Een geconstateerde afwijking van een resultaat van een key performance indicator, beleidsuitgangspunt of architectuur (DataObject) Bevinding Eeen toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht. (DataObject) Doelstelling Een (gezamenlijk) besluit, genomen en kenbaar gemaakt volgens de daartoe vastgelegde procedure door een bevoegd orgaan, de formele wetgever genoemd. (DataObject) Wet AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 11-09-2020 23:38:28 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 11-09-2020 23:38:28 CEST

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links