Loggen voor traceerbaarheid

ArchiMate-element Loggen voor traceerbaarheid
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-96702a46-30e9-2e43-4f77-472d967bef4f
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Loggen voor traceerbaarheid
Statement  : De integratie-infrastructuur logt alleen voor traceerbaarheid
MotivatieTekst  : De integratie-infrastructuur is geoptimaliseerd op het verwerken van grote volumes van berichten. Het loggen van de inhoud (payload) van berichten legt een groot beslag op de performance en capaciteit van de servicebus en de opslaginfrastructuur. Het is echter wel belangrijk om te kunnen bepalen of bepaalde berichten zijn verwerkt door de integratie-infrastructuur, ondermeer om fouten te kunnen traceren of om performance- en beschikbaarheidsanalyses uit te voeren.
ImplicatieTekst  : De integratie-infrastructuur logt alleen meta-informatie van berichten op basis waarvan berichten kunnen worden getraceerd in de keten. Alleen in het geval er een fout op treedt in de verwerking van een bericht wordt de inhoud van het bericht zelf gelogd, zodat de fout kan worden geanalyseerd. Er wordt een unieke identificatie van een bronbericht in de gehele aanroepketen gelogd waardoor de door het bericht gevolgde route in de keten kan worden gevolgd. Applicaties zijn zelf verantwoordelijk voor het loggen van de inhoud van berichten als dit noodzakelijk is voor bijvoorbeeld het kunnen herverzenden.
Architectuurdomein  : Technology
Thema  : Applicatie-integratie
Kwaliteitseigenschap  : Functionality, Efficiency
ArchiMate-views  : 
Relaties  :