Toegankelijkheid

ArchiMate-element Toegankelijkheid
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-91a5a040-7b85-433c-9d80-8e3319a1a089
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Toegankelijkheid
Statement  : Applicaties zijn voor iedereen binnen de organisatie toegankelijk
MotivatieTekst  : Er is een grote diversiteit aan soorten medewerkers binnen de organisatie, met allerlei nationaliteiten en achtergronden. Er zijn ook medewerkers met een (functie)beperking die toegang moeten krijgen. Alle medewerkers hebben het recht om toegang te kijken tot de informatievoorziening. Daarnaast is er ook een verschil in de digitale vaardigheden van mensen.
ImplicatieTekst  : Applicaties voldoen zoveel mogelijk aan de webrichtlijnen en zijn drempelsvrij. Applicaties stellen geen hoge eisen aan de digitale vaardigheid van mensen.
Architectuurdomein  : Application
Thema  : User Interface
Kwaliteitseigenschap  : Usability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :