Verminderd inloggen

ArchiMate-element Verminderd inloggen
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-8d9a0819-6418-0144-b49a-c08874144b66
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Verminderd inloggen
Statement  : Gebruikers worden niet geconfronteerd met overbodige authenticaties
MotivatieTekst  : Gebruikers vinden het lastig als ze voor elke applicatie opnieuw moeten inloggen. In veel gevallen is dat ook niet nodig en kan een initiële authenticatie voldoende zijn voor toegang tot allerlei applicaties. In een aantal gevallen is een extra authenticatie echter gewenst, bijvoorbeeld als de gebruiker toegang probeert te krijgen tot meer gevoelige gegevens of functionaliteit.
ImplicatieTekst  : Gebruikers hebben bij voorkeur maar één account. Er zijn centrale authenticatievoorzieningen aanwezig die alle voor applicaties noodzakelijke authenticatiefunctionaliteit bieden. Applicaties voeren zelf geen authenticatie uit, maar vertrouwen op tokens die zijn gegenereerd door centrale authenticatievoorzieningen.
Architectuurdomein  : Application
Thema  : Identity- en accessmanagement
Kwaliteitseigenschap  : Usability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :