Eigenaarschap accounts

ArchiMate-element Eigenaarschap accounts
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-887df358-e31b-4f3d-196d-09607c161435
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Eigenaarschap accounts
Statement  : Accounts hebben een eigenaar
MotivatieTekst  : Het is belangrijk dat de organisatie regie heeft op de toegang tot systemen. Door een eigenaar toe te kennen aan elk account dat de organisatie uitgeeft is er altijd een aanspreekpunt dat kan aangeven of toegang nog wenselijk is. Eigenaarschap van accounts is een verantwoordelijkheid van de gebruikersorganisatie en niet van de IT-afdeling.
ImplicatieTekst  : Bij het aanmaken van een identiteit wordt de eigenaar expliciet geregistreerd. De verantwoordelijke voor de identiteit is ook de eigenaar van het account. De eigenaar is ervoor verantwoordelijk om erop toe te zien dat accounts waarvan hij eigenaar is nog toegang nodig hebben tot UM systemen. Om de eigenaar te ondersteunen worden accounts en de autorisaties die hier direct aan gekoppeld zijn voorzien van een eindtijd en wordt de eigenaar ruim voor het verstrijken van de eindtijd op de hoogte gesteld van het intrekken van het account.
Architectuurdomein  : Data
Thema  : Gegevensbeheer, Governance, Identity- en accessmanagement
Kwaliteitseigenschap  : Functionality
ArchiMate-views  : 
Relaties  :