Processen ondersteund door procesbesturing

ArchiMate-modellen > Generieke Architectuurprincipes > Principles > Processen ondersteund door procesbesturing
ArchiMate-element Processen ondersteund door procesbesturing
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-7df9461b-d49e-66ea-0716-a478748d34fe
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Processen ondersteund door procesbesturing
Statement  : Bedrijfsprocessen worden ondersteund door procesbesturing services
MotivatieTekst  : Het expliciet definiëren en automatiseren van bedrijfsprocessen vereenvoudigt standaardisatie. Het automatiseren van bedrijfsprocessen leidt tot een hogere efficiëntie. Door bedrijfsprocessen in procesbesturing services te definiëren kunnen ze los van de applicatiefunctionaliteit worden onderhouden. Door processen te automatiseren kan ook automatisch managementinformatie worden verzameld, waardoor inzicht in de uitvoering van processen ontstaat.
ImplicatieTekst  : Bedrijfsprocessen worden expliciet gemodelleerd en geautomatiseerd, met name daar waar volumes hoog zijn. Bedrijfsprocessen worden ondersteund door specifieke procesbesturinginfrastructuur.
Architectuurdomein  : Application, Technology
Thema  : Business Process Management
Kwaliteitseigenschap  : Efficiency, Maintainability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :