Scheiding kanaalspecifiek en kanaalgeneriek

ArchiMate-modellen > Generieke Architectuurprincipes > Principles > Scheiding kanaalspecifiek en kanaalgeneriek
ArchiMate-element Scheiding kanaalspecifiek en kanaalgeneriek
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-77930542-d436-76c7-0ae0-9391eda48340
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Scheiding kanaalspecifiek en kanaalgeneriek
Statement  : Kanaal-specifiek is gescheiden van kanaal-onafhankelijk
MotivatieTekst  : Veel bedrijfsactiviteiten zijn onafhankelijk van het kanaal (telefoon, post, Internet, kantoor) dat klanten gebruiken, en kunnen dus worden hergebruikt over kanalen heen. Gegevens zijn idealiter in alle kanalen beschikbaar, wat alleen mogelijk is als zij kanaalonafhankelijk worden beheerd.
ImplicatieTekst  : De activiteiten aan de rand van end-to-end bedrijfsprocessen zijn specifiek voor een kanaal en communiceren met andere actitivteiten in een kanaalonafhankelijk formaat. Applicaties scheiden kanaalspecifieke verwerking in specifieke applicatiecomponenten die communiceren met applicatiecomponenten die kanaalonafhankelijke bedrijfslogica en -gegevens bevatten.
Architectuurdomein  : Business, Data, Application
Kwaliteitseigenschap  : Functionality, Reliability, Efficiency, Maintainability, Portability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :