Geen onveilige modus

ArchiMate-element Geen onveilige modus
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-6f6fd4b6-a90e-72ec-d62b-6bea4370329c
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Geen onveilige modus
Statement  : Applicaties mogen niet in een onbeveiligde modus raken
MotivatieTekst  : Confidentialiteit en integriteit moet worden gegarandeerd onder alle omstandigheden. Veel IT systemen vertonen in een foutsituatie onveilig gedrag. In dergelijke systemen kunnen aanvallen specifiek gericht worden op dit soort foutsituaties.
ImplicatieTekst  : System die falen mogen geen additionele invoer accepteren. Beheermaatregelen zijn noodzakelijk om te detecteren dat systemen zijn gefaald en snel daarop te kunnen acteren.
Architectuurdomein  : Application, Technology
Thema  : Informatiebeveiliging
Kwaliteitseigenschap  : Functionality
ArchiMate-views  : 
Relaties  :