Ondersteunen programma's

Id-6a64f554-e19d-52fd-e101-11e5f6f17156
ArchiMate-element Ondersteunen programma's
ArchiMate_Capability.png
Elementtype  : Capability
Element-id  : Id-6a64f554-e19d-52fd-e101-11e5f6f17156
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Ondersteunen programma's
Documentatie  : Tijdens het definiëren van veranderprogramma's wordt de enterprisearchitectuur gebruikt om te borgen dat businessinitiatieven en projectvoorstellen afgestemd worden op de organisatiestrategie, zowel door vooraf input te leveren alsook achteraf de resultaten te beoordelen.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Tijdens het definiëren van veranderprogramma's wordt de enterprisearchitectuur gebruikt om te borgen dat businessinitiatieven en projectvoorstellen afgestemd worden op de organisatiestrategie, zowel door vooraf input te leveren alsook achteraf de resultaten te beoordelen. (Capability) Ondersteunen programma's De architectuurontwikkelcompetentie bestaat uit taken voor het opstellen van enterprise- en domeinarchitecturen en projectarchitecturen. (Capability) Architectuurimp- lementatie De Enterprisearchitect is verantwoordelijk voor het coördineren van enterprisearchitectuurwerk, voor het opstellen en onderhouden van de enterprisearchitectuur van de organisatie en voor de adoptie van enterprisearchitectuur in de strategische veranderprocessen. In kleine en middelgrote organisaties zal deze rol normaliter door één persoon ingevuld kunnen worden. In grote organisaties kan deze rol belegd zijn bij een team van enterprisearchitecten. (BusinessRole) Enterprisearchit- ect Het bepalen van korte- en middellangetermijndoelstellingen waarmee geheel of gedeeltelijk invulling gegeven wordt aan een of meer doelstellingen van de langetermijn-organisatiestrategie, en het definiëren en tot uitvoering brengen van samenhangende veranderprogramma's gericht op het realiseren van de korte- en middellangetermijndoelstellingen. (ValueStream) Programmavor- ming AggregationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship enterprise- architectuur Deze svg is op 11-09-2020 15:31:30 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 11-09-2020 15:31:30 CEST

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links