White-labeling

ArchiMate-element White-labeling
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-64ce6530-2430-393b-eb66-ceb0ec6ee870
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : White-labeling
Statement  : Producten worden white-labeled aangeboden aan partners
MotivatieTekst  : Door producten te white-labelen is het eenvoudiger om deze ook via sales partners aan te bieden. Partners willen hun eigen label profileren richting hun klanten en hun eigen commerciële producten kunnen definiëren. Dit betekent dat klanten van een aantal partners niet hoeven weten wie de onderliggende producten levert. Anderzijds hebben partners wel soortgelijke behoeften in het bedienen van hun klanten, en willen zij dat hun klanten zaken zoveel mogelijk zelf kunnen regelen.
ImplicatieTekst  : Het is mogelijk de klant van een sales partner in alle communicaties de indruk te geven dat deze communiceert met de partner. Er is een duidelijk ontkoppelpunt in processen en systemen tussen de levering van een product en de communicatie met de klant, zodat deze communicatie volledig in handen kan zijn van de sales partner. Er kunnen white-labeled klantportalen aan haar partners worden geleverd, waarmee hun klanten direct kunnen communiceren met de organisatie onder het label van de partner.
Architectuurdomein  : Business
Kwaliteitseigenschap  : Portability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :