Kanaalonafhankelijke gegevens

ArchiMate-element Kanaalonafhankelijke gegevens
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-6306d9fb-de21-c812-676f-d87a8b0903c5
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Kanaalonafhankelijke gegevens
Statement  : Gegevens zijn consistent over alle kanalen
MotivatieTekst  : Dit zorgt ervoor dat gegevens op een meer effectieve en efficiënte wijze kunnen worden gedeeld over alle kanalen heen (zoals kantoor, Internet en post). Het zorgt er ook voor dat gebruikers zelf kunnen kiezen welke tijd, lokatie en apparaat voor hen het meest geschikt is.
ImplicatieTekst  : Wijzigingen in gegevens worden gedeeld door alle kanalen. Gegevens worden in een kanaalonafhankelijk formaat opgeslagen.
Architectuurdomein  : Data
Thema  : Gegevensbeheer, User Interface
Kwaliteitseigenschap  : Usability, Efficiency
ArchiMate-views  : 
Relaties  :