Externe verzoeken via procesbesturing

ArchiMate-modellen > Generieke Architectuurprincipes > Principles > Externe verzoeken via procesbesturing
ArchiMate-element Externe verzoeken via procesbesturing
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-5dc1ca40-528b-2a2a-09a3-814d6b3abd3a
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Externe verzoeken via procesbesturing
Statement  : Alle verzoeken die van buiten de organisatie komen verlopen via procesbesturing services
MotivatieTekst  : Hierdoor kan de doorlooptijd van het proces worden bewaakt, de status worden gerapporteerd en het verloop van het proces worden bijgestuurd. Door bedrijfsprocessen in een BPM systeem te implementeren kunnen ze los van de applicatiefunctionaliteit worden onderhouden, en is er ook minder technische expertise noodzakelijk voor aanpassingen. Door processen te automatiseren kan ook automatisch managementinformatie worden verzameld, waardoor inzicht in de uitvoering van processen ontstaat.
ImplicatieTekst  : Berichten die van buiten de organisatie komen (eventueel via een portaal) starten een proces in het BPM systeem. Deze processen zijn expliciet gemodelleerd en gerealiseerd los van de applicatie. Interne processen worden mogelijk ondersteund door proceslogica in specifieke (back-office) applicaties.
Architectuurdomein  : Application
Thema  : Business Process Management
Kwaliteitseigenschap  : Functionality, Maintainability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :