Medewerker

Id-5949430c-4212-f537-01d5-d1f8c47e8df0
ArchiMate-element Medewerker
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : DataObject
Element-id  : Id-5949430c-4212-f537-01d5-d1f8c47e8df0
ArchiMate-model  : Generieke Referentiearchitectuur
Label  : Medewerker
Documentatie  : Een natuurlijk persoon met een tijdelijk of vaste dienstbetrekking of met een inhuurcontract met de organisatie.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een natuurlijk persoon met een tijdelijk of vaste dienstbetrekking of met een inhuurcontract met de organisatie. (DataObject) Medewerker Een systeem dat het administreren en managen van medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Personeels- systeem Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeels management Een evaluatie van een medewerker conform het functieprofiel behorend bij formatieplaats. (DataObject) Beoordeling Een rechtsbetrekking tussen een medewerker en een niet-natuurlijk persoon voor het verrichten van arbeid in ruil voor een salarisverplichting. (DataObject) Dienstbetrekkin- g Een functie binnen een organisatie-eenheid inclusief een beschrijving, te besteden arbeidstijd en functioneringsrichtlijnen. (DataObject) Formatieplaats Een niet-natuurlijk persoon die een product/dienst levert aan de organisatie. (DataObject) Leverancier Een clustering van medewerkers binnen de lijnorganisatie met een duidelijk gedefinieerde specifieke taakstelling. (DataObject) Organisatie- eenheid Een, in de tijd begrensde set van werkactiviteiten om iets te creëren. (DataObject) Project Een financiële afspraak conform dienstbetrekking voor uitbetaling van loon aan medewerker. (DataObject) Salarisverplichti- ng AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 11-09-2020 23:34:15 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 11-09-2020 23:34:15 CEST

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links