Scheiding van bedrijfsfuncties

ArchiMate-element Scheiding van bedrijfsfuncties
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-562516e3-e28b-3453-fae2-eb37388d89ab
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Scheiding van bedrijfsfuncties
Statement  : Applicaties blijven binnen de grenzen van bedrijfsfuncties
MotivatieTekst  : Hierdoor kunnen bedrijfsfuncties zoveel mogelijk onafhankelijk van elkaar opereren. Het zorgt ervoor wijzigingen in bedrijfsfuncties ook wijzigingen in andere bedrijfsfuncties vragen.
ImplicatieTekst  : Applicaties die functionaliteit bieden die in meerdere bedrijfsfuncties valt worden opgesplitst in meerdere applicaties. Er zijn separate instanties van pakketapplicaties voor verschillende bedrijfsfuncties. De grenzen tussen bedrijfsfuncties zijn expliciet gedefinieerd en sturen integratie tussen applicaties.
Architectuurdomein  : Application
Thema  : Applicatie-integratie
Kwaliteitseigenschap  : Maintainability, Portability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :