Perspectief Strategiebepaling

Id-53fd4e99-bf71-ebd5-1d80-b0894d5c5589
Perspectief Strategiebepaling
Opstellen van de enterprisearchitectuur betreft het creëren van architectuurartefacten zoals principes en modellen, op organisatieniveau. Primaire input voor deze taak zijn de langetermijn-organisatiestrategie en (externe) referentie architecturen. Dit is een gezamenlijke taak waarbij alle belanghebbenden betrokken moeten worden. (Capability) Opstellen enterprisearchitectuur Het formuleren van doelen voor de organisatie op de lange termijn en het bepalen van de te volgen strategie die moet leiden tot het behalen van die doelen. (ValueStream) Strategiebepaling De Enterprisearchitect is verantwoordelijk voor het coördineren van enterprisearchitectuurwerk, voor het opstellen en onderhouden van de enterprisearchitectuur van de organisatie en voor de adoptie van enterprisearchitectuur in de strategische veranderprocessen. In kleine en middelgrote organisaties zal deze rol normaliter door één persoon ingevuld kunnen worden. In grote organisaties kan deze rol belegd zijn bij een team van enterprisearchitecten. (BusinessRole) Enterprisearchitect De Architectuurboard is verantwoordelijk voor de enterprisearchitectuur, stelt doelen en KPI’s voor de architectuur vast, en neemt architectuurbesluiten op organisatieniveau. Elke organisatie hoort één architectuurboard te hebben. Daarin moeten alle belanghebbenden van architectuur vertegenwoordigd zijn: business, IT en de veranderorganisatie (projectuitvoering, informatiemanagement, ...). (BusinessRole) Architectuurboard FlowRelationship organisatie-strategie RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 05-11-2019 12:28:18 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 05-11-2019 12:28:18 CET
Legenda


Originele kleuren
VolgordeId
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Perspectief Strategiebepaling
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-53fd4e99-bf71-ebd5-1d80-b0894d5c5589
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Perspectief Strategiebepaling
Documentatie  : Definiëren van de langetermijnorganisatiestrategie wordt gedaan door of in opdracht van het hoger management van de organisatie. Enterprisearchitecten moeten worden betrokken om waardevolle input te leveren over de huidige situatie en over de impact en haalbaarheid van strategische veranderingen en hun planningen. In de praktijk zal de betrokkenheid van architectuur helaas vaak beperkt worden tot het achteraf analyseren van de strategie en het beoordelen van de impact daarvan op de bestaande enterprisearchitectuur. De organisatiestrategie vormt de belangrijkste input voor het opstellen en onderhouden van de enterprisearchitectuur. Het opstellen is een primaire taak van de enterprisearchitect. De enterprisearchitectuur wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de architectuurboard.
Elementen  : 
Relaties  : 

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links