Hergebruik gegevens

ArchiMate-element Hergebruik gegevens
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-4af70941-a27e-97ca-95b3-01364860e423
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Hergebruik gegevens
Statement  : Gegevens worden hergebruikt
MotivatieTekst  : Gegevens zijn de basis voor processen en moeten gewoon beschikbaar zijn met een voldoende kwaliteitsniveau. Door gegevens op één plaats te beheren wordt het delen ervan veel eenvoudiger en worden mogelijke inconsistenties voorkomen. Binnen de Nederlandse overheid is afgesproken dat burgers niet wordt gevraagd om gegevens waar de overheid zelf al over beschikt.
ImplicatieTekst  : Klanten wordt niet gevraagd naar gegevens die de organisatie zelf al beschikbaar heeft of die eenvoudig toegankelijk zijn voor de organisatie. Reeds bekende gegevens worden vooringevuld in formulieren, waarbij klanten de mogelijkheid krijgen om aan te geven of deze gegevens kloppen. Er zijn kernregistraties ingericht voor gegevens die breed binnen de organisatie worden gebruikt. Er zijn duidelijke afspraken over gegevens die worden uitgewisseld met anderen en de standaarden die daarbij gehanteerd worden. Vermeende onjuistheden in gegevens worden teruggemeld aan de bronhouder van de gegevens. Iedere gegevensverzameling heeft een eigenaar die verantwoordelijk is voor beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid, volledigheid en kwaliteit. Voor alle soorten gegevens is bekend welke applicatie deze gegevens beheert en daarmee de bron is voor afnemers. Gegevens zijn uniek identificeerbaar en voorzien van relevante contextinformatie en metadata. Verwijzen naar gegevens heeft de voorkeur boven kopiëren.
Architectuurdomein  : Data
Thema  : Gegevensbeheer
Kwaliteitseigenschap  : Functionality, Usability, Efficiency, Maintainability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :