Serviceniveauovereenkomsten

ArchiMate-element Serviceniveauovereenkomsten
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-49b19ec8-20a7-6faf-242a-202e7e4e4104
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Serviceniveauovereenkomsten
Statement  : Er zijn serviceniveauovereenkomsten met externe beheerders van applicaties en infrastructuur
MotivatieTekst  : Medewerkers verwachten in het algemeen dat zij hun werk kunnen doen en dat de daarvoor benodigde serviceniveau’s expliciet worden bewaakt. Als applicaties en infrastructuur niet externe partijen worden beheerd is het belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt over het bewaken van deze serviceniveau’s. Dit voorkomt dat de IT afdeling verantwoordelijk wordt gehouden voor iets dat ze niet waar kan maken. Het is uiteindelijk de IT helpdesk waar alle gebruikers het eerst terecht komen in geval van verstoringen.
ImplicatieTekst  : Het is bij de IT helpdesk bekend welke applicaties de organisatie zelf beheert en welke applicaties door externe partijen worden beheerd. De serviceniveau's van de applicaties en infrastructuur die extern wordt beheerd zijn expliciet in kaart gebracht.
Architectuurdomein  : Application, Technology
Thema  : Governance, Informatiebeveiliging
Kwaliteitseigenschap  : Functionality, Reliability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :