Betrouwbaarheid wijzigingen

ArchiMate-element Betrouwbaarheid wijzigingen
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-49888c9d-18ab-faed-b246-4a705d1e1a9a
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Betrouwbaarheid wijzigingen
Statement  : Mutaties worden betrouwbaar gecommuniceerd
MotivatieTekst  : Wijzigingen mogen niet zomaar verloren gaan. Gebruikers dienen erop te kunnen vertrouwen dat wijzigingen die zij aanbrengen worden doorgevoerd in alle relevante administraties. Er worden daarom hoge eisen gesteld aan de wijze waarop wijzigingen worden gecommuniceerd.
ImplicatieTekst  : Berichten die gericht zijn op het melden van mutaties worden verstuurd via een transportmechanisme dat een garantie op aflevering biedt zoals een message queue. Alle schakels in de communicatie van mutaties zijn transactioneel, ook de gebruikte message queues. Als er geen gebruik kan worden gemaakt van transactionaliteit dan moeten services idempotent zijn, zodat ze net zolang kunnen worden aangeroepen totdat er een bevestiging is ontvangen. Indien er fouten optreden in de verwerking van mutatieberichten is dit de verantwoordelijkheid van de ontvangende applicatie.
Architectuurdomein  : Data, Application, Technology
Thema  : Applicatie-integratie
Kwaliteitseigenschap  : Reliability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :