Geoptimaliseerd transport

ArchiMate-element Geoptimaliseerd transport
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-440e9328-321c-703e-8258-1258049d72ad
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Geoptimaliseerd transport
Statement  : Het transport van berichten is geoptimaliseerd
MotivatieTekst  : Communicatie over een netwerk leidt tot een zekere vertraging, die zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Als communicatie binnen één machine plaats vindt (bijvoorbeeld binnen de servicebus) dan kan hiervoor ook gebruik gemaakt worden van geoptimaliseerde mechanismen. Het verzenden van documenten zorgt voor een relatief hoge netwerkbelasting en zou dan ook zo efficiënt mogelijk moeten plaats vinden.
ImplicatieTekst  : Bestanden worden bij voorkeur niet meegezonden in een bericht, maar alleen naar verwezen in het bericht. Als er toch een bestand in een bericht zit dan wordt deze als binair object meegezonden in een bericht, bij het ontvangen van het bericht door de integratie-infrastructuur afgesplitst en bij het verzenden weer bijgevoegd. Communicatie binnen de integratie-infrastructuur gebruikt een geoptimaliseerd berichtformaat en transportmechanisme (local transport). Traceerbaarheid (logging) van berichten is niet afhankelijk van de gebruikte communicatiemechanismen.
Architectuurdomein  : Data, Application, Technology
Thema  : Applicatie-integratie
Kwaliteitseigenschap  : Efficiency
ArchiMate-views  : 
Relaties  :