Asynchrone communicatie

ArchiMate-element Asynchrone communicatie
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-3ca0294b-3a86-2aad-8613-9dce4c682470
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Asynchrone communicatie
Statement  : Asynchronone communicatie heeft de voorkeur
MotivatieTekst  : Asynchrone communicatie ontkoppelt de zender en ontvanger van berichten in tijd waardoor peformance, beschikbaarheid en schaalbaarheid wordt verhoogt. Asynchrone communicatie kan gebruik maken van queueing waardoor de betrouwbaarheid van de communicatie stijgt.
ImplicatieTekst  : Alle berichten die niet direct verwerkt hoeven worden (vooral wijzigingen) worden asynchroon gecommuniceerd. Er wordt gegevensuitwisselinginfrastructuur geselecteerd die asynchrone communicatie ondersteunt.
Architectuurdomein  : Application, Technology
Thema  : Applicatie-integratie
Kwaliteitseigenschap  : Reliability, Efficiency
ArchiMate-views  : 
Relaties  :