Eigenaarschap processen

ArchiMate-element Eigenaarschap processen
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-34f4982a-8378-3b81-1fb6-2735da2d7c08
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Eigenaarschap processen
Statement  : Processen hebben een eigenaar
MotivatieTekst  : Zonder een duidelijke eigenaar is het niet duidelijk wie zich verantwoordelijk voelt, wie over wijzigingen besluit en wie er voor betaalt. Eigenaarschap is belangrijk om hun de kwaliteit van de procesuitvoering te garanderen.
ImplicatieTekst  : Processen hebben een eigenaar toegewezen die verantwoordelijk is voor de procesdefinitie en de kwaliteit van de procesuitvoering. De eigenaar heeft een duidelijk belang in het proces en heeft budget om het component aan te passen aan eisen en wensen. Wijzigingen in het proces worden niet aangebracht zonder goedkeuring van de proceseigenaar.
Architectuurdomein  : Business
Thema  : Business Process Management, Governance
Kwaliteitseigenschap  : Reliability, Maintainability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :