Automatisering gegevensuitwisseling

Id-33bbf4ad-e57c-a3a6-ef0d-2b8978087528
ArchiMate-modellen > Generieke Architectuurprincipes > Principles > Automatisering gegevensuitwisseling
ArchiMate-element Automatisering gegevensuitwisseling
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-33bbf4ad-e57c-a3a6-ef0d-2b8978087528
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Automatisering gegevensuitwisseling
Statement  : Gegevensuitwisselingen die frequent of in grote aantallen plaats vinden worden geautomatiseerd
MotivatieTekst  : Als gegevens frequent of in grote aantallen worden uitgewisseld dan rechtvaardigt dat de inspanning van het ontwikkelen van een geautomatiseerde gegevensuitwisseling. Daarnaast zijn handmatige gegevensuitwisselingen foutgevoelig en introduceren ze het risico op inconsistenties.
ImplicatieTekst  : Er is inzicht in de frequentie en volume van gegevensuitwisselingen. Daar waar frequentie of volume hoog is wordt een integratie tussen applicaties gerealiseerd.
Architectuurdomein  : Data, Application
Thema  : Applicatie-integratie
Kwaliteitseigenschap  : Efficiency
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 

    XL&Blogs

    XL&Nieuwsbrief

    Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
    ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

    XL&Links