Concernbrede informatie

ArchiMate-element Concernbrede informatie
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-30c248fe-4965-4684-eb80-3ac7e6cb5e86
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Concernbrede informatie
Statement  : Concernbrede informatie is beschikbaar als service
MotivatieTekst  : Concernbrede informatie is voor meerdere afdelingen in de organisatie relevant en moet daarom eenvoudig toegankelijk zijn. Dit vraagt om openheid van IT systemen zodat zij eenvoudig aan elkaar kunnen worden gekoppeld. IT systemen zouden moeten communiceren op basis van services.
ImplicatieTekst  : Bij de selectie en ontwikkeling van applicaties die concernbrede informatiebevatten wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid van services om deze te ontsluiten. Uitwisseling van concernbrede informatie vindt plaats via de organisatiebrede standaarden.
Architectuurdomein  : Data, Application, Technology
Thema  : Applicatie-integratie
Kwaliteitseigenschap  : Maintainability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :