OTAP

ArchiMate-element OTAP
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-2db2ab51-03fb-9329-3548-078484ed21f8
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : OTAP
Statement  : Ontwikkel-, test-, acceptatie- en productie-omgevingen zijn gescheiden
MotivatieTekst  : De productieomgeving is de omgeving die wordt aangeboden aan eindgebruikers en waarvan serviceniveaus moeten worden bewaakt. Hierdoor worden er ook hogere eisen gesteld aan de productieomgeving, ondermeer op het gebied van beveiliging. De productieomgeving mag niet te worden verstoord door eventuele test- of ontwikkelwerkzaamheden. Er moet echter ook ontwikkeld kunnen worden los van eventuele testen. Daarnaast is het wenselijk om een acceptatietest te kunnen uitvoeren op een omgeving die lijkt op de productie-omgeving. Door voor alle applicaties separate ontwikkel-, test- en acceptatie-omgevingen verplicht te stellen kunnen representatieve tests worden uitgevoerd zonder andere omgevingen te verstoren.
ImplicatieTekst  : De productieomgeving bevindt zich op fysiek gescheiden machines. De productieomgeving bevindt zich in een apart netwerksegment die niet toegankelijk is vanaf andere omgevingen. Er worden geen testactiviteiten uitgevoerd op de productieomgeving. De acceptatieomgeving is qua inrichting van software volledig identiek aan de productieomgeving. Er zijn voor extern ontwikkelde applicaties minimaal een productie- en acceptatieomgeving beschikbaar en afspraken met de leverancier over test- en ontwikkelomgevingen.
Architectuurdomein  : Technology
Thema  : Informatiebeveiliging
Kwaliteitseigenschap  : Functionality, Reliability, Maintainability, Portability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :