Opstellen projectarchitectuur

Opstellen projectarchitectuur
Beschrijving van het architecturale ontwerp en de impact van een voorgesteld project. Dit is een belangrijke deliverable van de projectdefinitiefase. Als de projectarchitectuur in lijn is met de enterprisearchitectuur, kan deze worden goedgekeurd door de enterprisearchitect. Zo niet dan is goedkeuring nodig van de Architectuurboard middels een formele architectuurbeslissing. Veelal wordt de term projectstartarchitectuur (PSA), een overblijfsel van de verouderde architectuurmethode DYA, gebruikt. (BusinessObject) Projectarchitectuur Beschrijving van de afwijking van de enterprise- of domeinarchitectuur in een informatieplan, projectarchitectuur of "change". Het architectuurafwijkingrapport bevat een beschrijving van de afwijking zelf, de impact op de architectuur indien goedgekeurd, de impact indien afgewezen, en een advies (aanbeveling) van de architect aan de Architectuurboard. (BusinessObject) Architectuurafwijkingra- pport Beschrijving van de architecturale impact van een voorgestelde (organisatie-)verandering. We onderscheiden: * Impactanalyse als onderdeel van de projectdefinitiefase. Doel is prioritering, planning en toewijzing van resources aan een project. * Impactanalyse ("architectuurgoedkeuring") noodzakelijk voor het vaststellen of een verandering leidt tot een kleine verandering of dat het volledige veranderproces voor projecten moet worden doorlopen. (BusinessObject) Architectuurimpactanal- yse Besluiten over architectuurafwijkingen (ArchiMateView) Besluiten over architectuurafwijkingen De projectarchitectuur wordt gedefinieerd gedurende de projectdefinitiefase; deze bevat het architectuurontwerp voor een voorgesteld project. De projectarchitectuur wordt beoordeeld op conformiteit met de bovenliggende architecturen en de bijdrage aan de organisatiestrategie, dit laatste ten behoeve van prioritisering. Elke afwijking met de architectuur wordt gerapporteerd voor besluitvorming door de enterprisearchitect (domeinniveau) of de Architectuurboard (enterpriseniveau). (Capability) Opstellen projectarchitectuur alternatieven? (OrJunction) BusinessProcess Beoordeel impact BusinessProcess Rapporteer architectuurafwijking accepteren? (OrJunction) BusinessProcess Ontwerp oplossing BusinessProcess Voer solution review uit BusinessProcess Publiceren projectarchitectuur Start (AndJunction) Einde (AndJunction) TriggeringRelationship alternatieve oplossing mogelijk TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W TriggeringRelationship niet ok TriggeringRelationship ok TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 24-04-2023 06:47:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-04-2023 06:47:16 CEST
Legenda
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Opstellen projectarchitectuur
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-2d263c76-70ab-4877-a08e-c2b6e76a94bb
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Opstellen projectarchitectuur
Documentatie  : Het opstellen van een projectarchitectuur wordt gedaan onder verantwoordelijkheid van een domeinarchitect en in samenwerking met de beoogde projectarchitect. Door die samenwerking wordt geborgd dat de kaders die vanuit de projectarchitectuur gesteld worden begrepen en gedragen worden.

Het opstellen van een architectuurontwerp is slechts de eerste stap. Minstens zo belangrijk is het bepalen wat de impact van de voorgestelde oplossing is. Beide vormen input voor een solution review door de enterprisearchitect. Bij goedkeuring van de voorgestelde oplossing kan deze als projectarchitectuur gepubliceerd worden, en kan het project van start. Hier eindigt het proces.

Wanneer de voorgestelde oplossing niet geaccepteerd wordt, beoordeelt de domeinarchitect of er haalbare alternatieve oplossingen zijn. Zo ja, dan wordt het architectuurontwerp daarop aangepast. Zo nee, dan kan besloten worden om een architectuurafwijking te rapporteren en de architectuurboard te verzoeken een uitspraak te doen conform het proces "besluiten over architectuurafwijkingen".
Elementen  : 
Relaties  :