Business as usual

ArchiMate-element Business as usual
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-2b64a17f-275a-27fe-d6c7-22130881e9e5
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Business as usual
Statement  : Primare bedrijfsprocessen worden niet verstoord door de implementatie van veranderingen
MotivatieTekst  : Primaire bedrijfsprocessen zijn de kern van de organisatie en verstoringen hierin hebben een grote impact op de organisatie. Organisaties veranderen continu en frequente verstoringen zijn onacceptabel.
ImplicatieTekst  : Nieuwe processen en systemen worden niet geïmplementeerd tenzij ze zijn getest en goedgekeurd. Onbeschikbaarheid van applicaties wordt geminimaliseerd gedurende installatie of vervanging, en wordt bij voorkeur buiten kantooruren uitgevoerd.
Architectuurdomein  : Business, Application, Technology
Kwaliteitseigenschap  : Reliability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :