Financieel systeem

Id-2977e52e-74eb-858f-5326-c62d6a0a8062
ArchiMate-element Financieel systeem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-2977e52e-74eb-858f-5326-c62d6a0a8062
ArchiMate-model  : Generieke Referentiearchitectuur
Label  : Financieel systeem
Documentatie  : Een systeem dat de financiële administratie en de verwerking van financiële stromen ondersteunt.
Abstractieniveau  : Logisch
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een systeem dat de financiële administratie en de verwerking van financiële stromen ondersteunt. (ApplicationComponent) Financieel systeem Een uitgaande geldelijke transactie (aan crediteur) waar een levering van een product/dienst aan de organisatie tegenover staat. (DataObject) Uitgaande betaling Een voorspelling van de inkomsten en uitgaven voor een toekomstige periode. (DataObject) Begroting Een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend. (DataObject) Kostenplaats Een geldbedrag dat door een natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon aan de organisatie moet worden betaald. (DataObject) Vordering De vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (DataObject) Journaalpost Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren. (DataObject) Activum Inkomende geldelijke transactie (van debiteur) waar een levering van een product/dienst van de organisatie tegenover staat. (DataObject) Inkomende betaling Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Strategie bepaling AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 11-09-2020 23:35:44 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 11-09-2020 23:35:44 CEST

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links