Gemeenschappelijke look-and-feel

ArchiMate-modellen > Generieke Architectuurprincipes > Principles > Gemeenschappelijke look-and-feel
ArchiMate-element Gemeenschappelijke look-and-feel
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-2927a2f4-49ae-3ad0-b3bc-014dd764cbcb
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Gemeenschappelijke look-and-feel
Statement  : Applicaties hebben een gemeenschappelijke look-and-feel
MotivatieTekst  : Inconsistente gebruikersinterfaces leiden tot een lagere productiviteit en irritatie bij gebruikers. Een consistentie gebruikersinterface biedt optimale ondersteuning voor het bedrijfsproces.
ImplicatieTekst  : Er zijn gebruikersinterfacestandaarden en richtlijnen gedefinieerd en deze worden consistent toegepast. Applicaties worden ontwikkeld of aangepast aan de gebruikersinterfacestandaarden en richtlijnen. Standaardapplicaties worden niet geselecteerd als ze niet grotendeels kunnen worden aangepast aan de gebruikersinterfacestandaarden en richtlijnen.
Architectuurdomein  : Application
Thema  : User Interface
Kwaliteitseigenschap  : Usability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :