Perspectief Operatie, beheer en onderhoud

ArchiMate-modellen > ArchiXL Architectuurbesturingsmodel > Views > Perspectief Operatie, beheer en onderhoud
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Perspectief Operatie, beheer en onderhoud
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-287c770a-56bf-9bdf-38cf-acb854360364
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Perspectief Operatie, beheer en onderhoud
Documentatie  : Gedurende de gebruiksfase van een projectarchitectuur c.q. "oplossing" wordt onderhoud uitgevoerd en worden wijzigingen doorgevoerd. Net als bij initiële projectarchitecturen geven zowel domein- en enterprisearchitecturen richting voor deze veranderingen.
  • De domeinarchitect verantwoordelijk voor het domein waarbinnen de wijziging is gecategoriseerd, zal een impactanalyse uitvoeren waarin de architecturele impact van de voorgestelde wijziging wordt beschreven. Wijzigingen die significante architecturele impact hebben of die een architecturele afwijking introduceren, mogen niet als gewone wijziging worden uitgevoerd maar moeten als project worden opgepakt. De domeinarchitect beslist hierover.
  • Elke afgeronde wijziging wordt gerapporteerd aan de domeinarchitect zodat hij/zij ervoor kan zorgen dat de architectuurmodellen in de architectuurrepository overeenkomstig worden bijgewerkt.
Elementen  : 
Relaties  :