Geselecteerd inzetgebied

ArchiMate-element Geselecteerd inzetgebied
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-24b9e8c8-d7eb-90a9-91bb-aed5aaba0dd2
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Geselecteerd inzetgebied
Statement  : Applicatie-infrastructuur is gebonden aan een geselecteerd inzetgebied
MotivatieTekst  : Technologie wordt vaak door een leverancier als een brede oplossing gepositioneerd, maar is in de praktijk sterk in een beperkt aantal gebieden. Gebruik vande technologie buiten dit inzetgebied leidt tot ineffectieve en inefficiënte oplossingen en verhoogt de complexiteit van de IT omgeving.
ImplicatieTekst  : Voor alle systeemsoftware die wordt verworven wordt bepaald voor welke gebieden deze wordt ingezet. Er wordt gereviewed of oplossingen de technologie alleen voor de geselecteerde inzetgebieden gebruiken.
Architectuurdomein  : Technology
Kwaliteitseigenschap  : Usability, Efficiency, Maintainability, Portability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :