Het Nieuwe Werken

ArchiMate-element Het Nieuwe Werken
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-215f955e-33de-2343-4175-87eee1f229af
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Het Nieuwe Werken
Statement  : Het Nieuwe Werken wordt ondersteund
MotivatieTekst  : Het Nieuwe Werken zorgt ervoor dat medewerkers minder locatieafhankelijk worden. Daarnaast kan efficiënter gebruik worden gemaakt van gebouwcapaciteit en wordt onnodig reizen voorkomen. Medewerkers willen in toenemende mate ook zelf de tijd, de plaats en het apparaat waarop zij werken bepalen. Door tegemoet te komen aan dit soort behoeften wordt de medewerkertevredenheid verhoogd.
ImplicatieTekst  : Werkplekken zijn niet persoonsgebonden; iedereen kan overal werken. Processen worden plaatsonafhankelijk ingericht. Virtueel vergaderen wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. De informatievoorziening is tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk beschikbaar.
Architectuurdomein  : Business
Kwaliteitseigenschap  : Usability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :