Duurzame IT

Id-1c3d6ea5-4d06-73ba-8b09-d8831346a4ed
ArchiMate-element Duurzame IT
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-1c3d6ea5-4d06-73ba-8b09-d8831346a4ed
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Duurzame IT
Statement  : Informatietechnologie wordt duurzaam ingericht
MotivatieTekst  : De oppervlakte van de aarde is eindig; grondstoffen kunnen opraken en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen. We realiseren ons allemaal dat we de natuur moeten sparen en de opwarming van de aarde zoveel mogelijk moeten voorkomen. ICT is verantwoordelijk voor een significant en stijgend deel van het elektriciteitsverbruik.
ImplicatieTekst  : Er wordt bij de aanschaf van IT apparatuur gelet op het energieverbruik, de duurzaamheid van de apparatuur, de gebruikte verpakkingsmaterialen en de correcte afvoer ervan. Er wordt bij de herinrichting van rekencentra onderzocht in hoeverre uitbesteding of gemeenschappelijke rekencentra helpen bij het realiseren van een grotere mate van duurzaamheid in het algemeen en energie-efficiëntie in het bijzonder. Duurzaamheid is een vast onderwerp bij aanbestedingen. Afgevoerde apparatuur wordt heringezet of duurzaam verwerkt. Gebruikersapparatuur die langere tijd niet wordt gebruikt wordt automatisch standby geschakeld of zelfs uitgeschakeld. Servers zijn gevirtualiseerd en geconsolideerd zodat zo min mogelijk fysieke servers noodzakelijk zijn. Gegevens die niet of nauwelijks meer gebruikt worden en die niet bewaard hoeven te blijven worden verwijderd.
Architectuurdomein  : Technology
Kwaliteitseigenschap  : Functionality, Efficiency
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 

    XL&Blogs

    XL&Nieuwsbrief

    Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
    ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

    XL&Links