Standaard berichtheader

ArchiMate-element Standaard berichtheader
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-19a26617-968f-bd22-2969-467a55ca6d46
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Standaard berichtheader
Statement  : Berichten hanteren een standaard berichtheader
MotivatieTekst  : In een berichtheader zijn allerlei velden opgenomen die belangrijk zijn voor beveiliging, traceerbaarheid en beheer van integraties. Door deze berichtheader consistent te hanteren kunnen generieke mechanismen worden ingezet voor de afhandeling van dit soort informatie en kan worden aangetoond dat aan belangrijke eisen wordt voldaan. Door bijvoorbeeld een standaard veld te hanteren waarin een identificatie van de eindgebruiker staat kan traceerbaarheid van handelingen worden gefaciliteerd.
ImplicatieTekst  : Alle berichten hanteren de standaard header zoals beschreven in de standaard. Applicaties leveren zoveel mogelijk zelf de informatie aan die noodzakelijk is voor het vullen van de berichtheader. Indien applicaties daar zelf niet toe in staat zijn dan wordt deze informatie ingevuld door de integratie-infrastructuur.
Thema  : Applicatie-integratie
Kwaliteitseigenschap  : Functionality, Reliability, Maintainability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :