Bron bepaalt toegang

ArchiMate-element Bron bepaalt toegang
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-1925eb20-897b-eeb9-1906-7c4d4ccefee9
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Bron bepaalt toegang
Statement  : De autorisaties van de bronapplicatie zijn leidend
MotivatieTekst  : De integriteit en vertrouwelijkheid van informatie moet worden bewaakt. Portalen en andere applicaties kunnen een alternatieve ingang bieden tot gegevens. Het is belangrijk om bij deze alternatieve ingang te bewaken dat de autorisaties in het bronsysteem gehandhaafd blijven en ongeautoriseerde toegang tot bepaalde gegevens wordt voorkomen.
ImplicatieTekst  : Toegang tot vertrouwelijke gegevens is geautoriseerd. De identity management omgeving is leidend voor autorisaties. Portalen en andere applicaties bieden toegang tot niet meer informatie dan in de bronapplicatie. Het zoeken naar informatie in portalen houdt ook rekening met autorisatieregels.
Architectuurdomein  : Data, Application
Thema  : Identity- en accessmanagement
Kwaliteitseigenschap  : Functionality
ArchiMate-views  : 
Relaties  :