Archiefwaardige documenten

Id-18021984-7fa6-3619-500a-90977893a72b
ArchiMate-element Archiefwaardige documenten
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-18021984-7fa6-3619-500a-90977893a72b
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Archiefwaardige documenten
Statement  : Archiefwaardige (versies van) documenten worden opgeslagen in het record management systeem
MotivatieTekst  : De organisatie is verantwoordelijk voor het archiveren van archiefwaardige documenten. De bewaartermijnen van deze archiefwaardige documenten moeten expliciet bewaakt worden. Door archiefwaardige documenten op één plaats beschikbaar te hebben zijn ze breed toegankelijk zijn en kunnen bewaartermijnen worden gegarandeerd.
ImplicatieTekst  : Er is een record management systeem dat en voldoet aan de daarvoor geldende eisen en standaarden zoals NEN-2082, NEN-ISO 15489 en de archiefwet. Archiefwaardige (versies van) documenten worden overgedragen aan het record management systeem. Er is een documentair structuur plan waarin is beschreven wat de bewaartermijnen zijn van documenten.
Architectuurdomein  : Data
Thema  : Gegevensbeheer
Kwaliteitseigenschap  : Functionality
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 

    XL&Blogs

    XL&Nieuwsbrief

    Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
    ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

    XL&Links