Laagste toegangsrechten

ArchiMate-element Laagste toegangsrechten
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-10e3f3aa-db45-5bd6-bc2d-0c30b59237d5
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Laagste toegangsrechten
Statement  : Toegangsrechten moeten zijn gebaseerd op wat nodig is voor het uitoefenen van de functie
MotivatieTekst  : Door gebruikers of systemen meer (of langer) rechten te geven dan noodzakelijk worden onnodige risico's gelopen. Het beheren van toegangsregels is meer complex als deze niet aansluiten bij de functie van de medewerker.
ImplicatieTekst  : Gebruikers loggen nooit in als administrator. De gebruikersrechten zijn gebaseerd op de rol van de gebruiker. Gebruikersrechten worden alleen toegekend voor de tijd dat ze noodzakelijk zijn en teruggetrokken indien een gebruiker de rol niet meer heeft.
Architectuurdomein  : Application
Thema  : Informatiebeveiliging, Identity- en accessmanagement
Kwaliteitseigenschap  : Functionality
ArchiMate-views  : 
Relaties  :