Centralisatie infrastructuur

ArchiMate-element Centralisatie infrastructuur
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-0ba01bb1-365b-89a3-9887-bc83ecae3fcd
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Centralisatie infrastructuur
Statement  : De IT-infrastructuur is gecentraliseerd en geconsolideerd
MotivatieTekst  : Centrale infrastructuur is eenvoudiger te beheren omdat beheer zich op één locatie kan richten. Het zorgt er ook voor dat je gebruik kunt maken van schaalvoordelen waardoor de door de gemeenten gewenste efficiëntievoordelen kunnen worden gehaald. Het consolideren van applicaties op een gedeelde infrastructuur leidt tot minder fysieke machines waardoor beheer wordt vereenvoudigd en goedkoper wordt. Onderzoek toont aan dat servers gemiddeld genomen een relatief lage bezetting hebben. Virtualisatie is een belangrijke ontwikkeling die consolidatie op een beheersbare en flexibele wijze mogelijk maakt.
ImplicatieTekst  : Servers worden in het centrale rekencentrum geplaatst. Fysieke machines worden daar waar mogelijk gedeeld door meerdere applicaties. Afnemers vragen alleen functionaliteit en capaciteit met een bepaald serviceniveau zodat de infrastructuur zelf zo efficiënt mogelijk kan worden ingericht. Er zijn gestandaardiseerde processen ingericht voor het beheer zodat producten en diensten conform afgesproken serviceniveaus geleverd kunnen worden. De geconsolideerde infrastructuur heeft voldoende capaciteit om alle applicaties te faciliteren, ook op piekmomenten. Voor consolidatie wordt primair gebruik gemaakt van virtualisatie, tenzij dit bewezen performance- of supportproblemen geeft.
Architectuurdomein  : Technology
Kwaliteitseigenschap  : Maintainability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :