Virtualisatie

ArchiMate-element Virtualisatie
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-07e22943-699d-9d8b-f660-d06e9a04cb35
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Virtualisatie
Statement  : Hardware en software zijn gevirtualiseerd
MotivatieTekst  : Virtualisatie levert flexibiliteit; virtuele machines kunnen eenvoudig worden toegevoegd en verplaatst om in te springen op nieuwe vragen. Virtualisatie is een belangrijke enabler voor consolidatie, wat belangrijke kostenbesparingen oplevert. Middels virtualisatie kan op een efficiënte wijze beschikbaarheid en continuïteit worden verhoogd. Desktop virtualisatie is een enabler tijd- en plaatsonafhankelijk werken.
ImplicatieTekst  : Projecten vragen niet om fysieke machines maar om virtuele capaciteit. Er wordt aan nieuwe applicatie de eis gesteld dat zij binnen de geselecteerde virtualisatietechnologie kan draaien. Er zijn redundante virtuele machines die waarnaartoe kan worden overgeschakeld in geval van foutsituaties. Alle applicaties draaien in een gevirtualiseerde omgeving, tenzij extreme capaciteits- of performance-eisen worden gesteld. Desktops worden zoveel mogelijk gevirtualiseerd op centrale servers.
Architectuurdomein  : Technology
Kwaliteitseigenschap  : Reliability, Efficiency, Maintainability, Portability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :