ETL voor bulk

ArchiMate-element ETL voor bulk
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-0735d0d5-e95b-7717-d64e-f8b5ff51e252
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : ETL voor bulk
Statement  : Gegevens die in bulk worden uitgewisseld maken gebruik van ETL
MotivatieTekst  : ETL tools bieden de meest efficiëntie oplossing voor het in bulk uitwisselen van gegevens, waardoor de overdrachtstijd wordt geminimaliseerd. ETL tools zijn bewezen oplossingen voor bulk gegevensuitwisseling.
ImplicatieTekst  : Gegevens die groter zijn dan 1 MB worden uitgewisseld middels ETL infrastuctuur.
Architectuurdomein  : Data, Technology
Thema  : Applicatie-integratie
Kwaliteitseigenschap  : Efficiency
ArchiMate-views  : 
Relaties  :