Journaalpost

Id-05392161-1dd2-9128-3598-9c512a7fadc3
ArchiMate-element Journaalpost
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : DataObject
Element-id  : Id-05392161-1dd2-9128-3598-9c512a7fadc3
ArchiMate-model  : Generieke Referentiearchitectuur
Label  : Journaalpost
Documentatie  : De vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (DataObject) Journaalpost Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Een systeem dat de financiële administratie en de verwerking van financiële stromen ondersteunt. (ApplicationComponent) Financieel systeem Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren. (DataObject) Activum Inkomende geldelijke transactie (van debiteur) waar een levering van een product/dienst van de organisatie tegenover staat. (DataObject) Inkomende betaling Een contractuele afspraak waar een geldbedrag tegenover staat die door de organisatie aan een debiteur moet worden betaald. (DataObject) Inkoopverplichti- ng Een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend. (DataObject) Kostenplaats Een financiële afspraak conform dienstbetrekking voor uitbetaling van loon aan medewerker. (DataObject) Salarisverplichti- ng Een uitgaande geldelijke transactie (aan crediteur) waar een levering van een product/dienst aan de organisatie tegenover staat. (DataObject) Uitgaande betaling Een geldbedrag dat door een natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon aan de organisatie moet worden betaald. (DataObject) Vordering AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 11-09-2020 23:34:47 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 11-09-2020 23:34:47 CEST

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links