Generieke applicatiediensten

ArchiMate-modellen > Generieke Referentiearchitectuur > Views > Generieke applicatiediensten
Generieke applicatiediensten
Faciliteiten waarmee eindgebruikers direct kunnen interacteren met applicaties. (ArchiMateNote) Gebruikers-interactie Het ondersteunen van de uitvoering van interactieve processen, door het distribueren van werk naar medewerkers en ze te ondersteunen bij de uitvoering. (ArchiMateNote) Werkstroom-besturing Het herkennen van (menselijke) spraak. (ArchiMateNote) Spraak-herkenning Het inscannen, indexeren, herkennen en converteren van fysieke documenten. (ApplicationService) Invoer-verwerking Het bieden van formulieren die elektronisch ingevuld en ingediend kunnen worden. (ArchiMateNote) Elektronische formulieren Het ontsluiten van gegevens richting gebruikers. (ArchiMateNote) Gegevens-ontsluiting Het zoeken in allerlei vormen van gegevens, zowel gestructureerde als ongestructureede gegevens (zoals web content, e-mail en documenten). (ArchiMateNote) Zoeken Het samenstellen en tonen van gegevens, aangepast aan de rol en voorkeuren van de gebruiker (ArchiMateNote) Content-presentatie en aggregatie Het tonen van gegevens op de kaart. (ArchiMateNote) Presentatie geo- informatie Het genereren van overzichten (rapporten) en het doen van analyses van van een verzameling gestructureerde gegevens. (ArchiMateNote) Rapportage en analyse Het ondersteunen van het nemen van beslissingen bij het oplossen van complexe problemen. (ArchiMateNote) Beslis-ondersteuning Het aanmaken en afdrukken van documenten. (ApplicationService) Uitvoer-verwerking ArchiMateNote Gegevens-beheer Het beheren van statische content (web pagina’s) en de daarbij horende meta-informatie. (ArchiMateNote) Webcontent-beheer Het beheren van bedrijfsregels en het uitvoeren ervan. (ArchiMateNote) Bedrijfsregel-beheer Het beheren van documenten en hun metadata, op een gestructureerde wijze. (ArchiMateNote) Document-beheer Het raadplegen en beheren van definities van gegevens. (ArchiMateNote) Gegevens-definitie- beheer Het bewerken van audio en video. (ApplicationService) Multimedia-beheer Het identificeren, classificeren, archiveren, bewaren en soms vernietigen van records. (ArchiMateNote) Recordbeheer Het ondersteunen van de samenwerking tussen medewerkers. (ArchiMateNote) Samenwerking Het creëren en onderhouden van een community waarbinnen mensen samenwerken of kennis delen. (ArchiMateNote) Community- management Het ondersteunen van het delen van kennis. (ApplicationService) Kennis-management Het administreren en delen van gegevens over uit te voeren taken en agenda. (ApplicationService) Taken en agenda Het bieden van audiovisuele interactie tussen mensen middels telefonie (geluid) of videoconferentie (beeld en geluid). (ApplicationService) Telefonie en video- conferentie Het administreren en delen van gegevens over relevante natuurlijke personen en niet-natuurlijke personen buiten de organisatie. (ArchiMateNote) Relatiebeheer Het ontvangen en versturen van e-mail. (ArchiMateNote) E-mail Het in contact staan met andere mensen. (ArchiMateNote) Sociale interactie Het verbinden van mensen aan elkaar. (ArchiMateNote) Sociaal verbinden Het real-time uitwisselen van berichten met andere gebruikers. (ArchiMateNote) Directe bericht- uitwisseling Het delen van gegevens en informatie in allerlei vormen (tekst, multimediaal, etc.) met andere mensen. (ArchiMateNote) Delen informatie Het creëren en delen van gegevens over jezelf. (ApplicationService) Persoonlijke profielen Het reageren op informatie van andere mensen. (ArchiMateNote) Discussie Het verrijken van informatie, bijvoorbeeld door deze te voorzien van tags of een waardering. (ApplicationService) Informatie-verrijking Deze svg is op 26-03-2021 16:03:50 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 26-03-2021 16:03:50 CET
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Generieke applicatiediensten
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-0091f7ce-b08a-6ced-e926-0f7769db1eb9
ArchiMate-model  : Generieke Referentiearchitectuur
Label  : Generieke applicatiediensten
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)