Evolutie van koppelvlakken

ArchiMate-element Evolutie van koppelvlakken
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-003d101d-417c-df41-4973-e226faee83a6
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Evolutie van koppelvlakken
Statement  : Er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met evolutie van koppelvlakken
MotivatieTekst  : Doordat steeds meer applicaties gebruik zullen maken van services en de daaraan gekoppelde bedrijfsobjecten en berichten zullen services evolueren in tijd. Dit soort veranderingen zouden zo min mogelijk impact moeten hebben op bestaande applicaties. Als er veranderingen optreden die het contract met bestaande applicaties verbreekt dan zou er tijd moeten worden gecreëerd om deze applicaties te migreren naar een nieuwe versie van de service.
ImplicatieTekst  : Het toevoegen van operaties of gegevens aan bestaande services leidt niet tot een aanpassing in een bestaande afnemer van een service als dat niet nodig is. Oude versies van een koppelvlak worden een vooraf gedefinieerde periode na implementatie van een nieuwe versie nog ondersteund. De integratie-infrastructuur heeft voor iedere versie van een koppelvlak een apart endpoint, waardoor nieuwe versies geen impact hebben op bestaande koppelvlakken. XML schema's op niveau van bedrijfsobjecten zijn voorzien van een versienummer en hebben hun eigen levenscyclus. Wijzigingen in de implementatie van een service hebben geen impact op bestaande afnemers.
Architectuurdomein  : Data, Application
Thema  : Applicatie-integratie
Kwaliteitseigenschap  : Maintainability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :