--

Gegevensobject

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 kern
IcoonGegevensobject.png
DefinitieEen gegevensobject is een passief element dat geschikt is voor geautomatiseerde verwerking.
Primaire categorieGegevensobjecten
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten, Categorie:Applicatielaag, Categorie:Structuurelementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
GegevensobjectBestaat uitGegevensobject
GegevensobjectGroepeertGegevensobject
GegevensobjectIs gerelateerd aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Inkoopcontract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Belanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil
GegevensobjectRealiseertBedrijfsobject, Inkoopcontract, Doel, Eis, Principe, Beperking
GegevensobjectSpecialiseertGegevensobject


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseIs gerelateerd aanGegevensobject
ApparaatBenadertGegevensobject
ApparaatIs gerelateerd aanGegevensobject
ApparaatRealiseertGegevensobject
ApparaatWordt gebruikt doorGegevensobject
Applicatie-interactieBenadertGegevensobject
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanGegevensobject
ApplicatiefunctieBenadertGegevensobject
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanGegevensobject
ApplicatiesamenwerkingBenadertGegevensobject
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanGegevensobject
ArtefactBenadertGegevensobject
ArtefactIs gerelateerd aanGegevensobject
ArtefactRealiseertGegevensobject
BedrijfsactorIs gerelateerd aanGegevensobject
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanGegevensobject
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanGegevensobject
BedrijfsinterfaceIs gerelateerd aanGegevensobject
BedrijfsrolIs gerelateerd aanGegevensobject
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanGegevensobject
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanGegevensobject
BelanghebbendeIs gerelateerd aanGegevensobject
BeperkingIs gerelateerd aanGegevensobject
BetekenisIs gerelateerd aanGegevensobject
CommunicatiepadIs gerelateerd aanGegevensobject
DoelIs gerelateerd aanGegevensobject
DrijfveerIs gerelateerd aanGegevensobject
EisIs gerelateerd aanGegevensobject
InfrastructuurfunctieBenadertGegevensobject
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanGegevensobject
InfrastructuurfunctieWordt gebruikt doorGegevensobject
InfrastructuurinterfaceBenadertGegevensobject
InfrastructuurinterfaceIs gerelateerd aanGegevensobject
InfrastructuurinterfaceWordt gebruikt doorGegevensobject
LocatieIs gerelateerd aanGegevensobject
LocatieIs toegewezen aanGegevensobject
NetwerkIs gerelateerd aanGegevensobject
NodeBenadertGegevensobject
NodeIs gerelateerd aanGegevensobject
NodeRealiseertGegevensobject
NodeWordt gebruikt doorGegevensobject
PlateauGroepeertGegevensobject
PlateauIs gerelateerd aanGegevensobject
PrincipeIs gerelateerd aanGegevensobject
ProductBenadertGegevensobject
ProductIs gerelateerd aanGegevensobject
RepresentatieIs gerelateerd aanGegevensobject
VerschilIs gerelateerd aanGegevensobject
WaardeIs gerelateerd aanGegevensobject
WerkpakketIs gerelateerd aanGegevensobject
WerkpakketRealiseertGegevensobject


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Gegevensobject te maken, vul de naam in en klik op de button:


Van dit elementtype bestaan reeds de onderstaande elementen:


Uit ArchiMate:"An application function operates on a data object. A data object may be communicated via interactions and used or produced by application services. It should be a self-contained piece of information with a clear meaning to the business, not just to the application level. Typical examples of data objects are a customer record, a client database, or an insurance claim.

A data object can be accessed by an application function, application interaction, or application service. A data object may realize a business object, and may be realized by an artifact. A data object may have association, specialization, aggregation, or composition relationships with other data objects. The name of a data object should preferably be a noun."

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links