--

Eis

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 extensies
IcoonEis.png
DefinitieEen eis is de verklaring van een bepaalde behoefte waarin door een systeem voorzien moet worden.
Primaire categorieEisen
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten, Categorie:Rationale-elementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
EisBelemmertDrijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Waarde
EisBestaat uitEis, Beperking
EisBevordertDrijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Waarde
EisBeïnvloedtDrijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Waarde
EisGroepeertEis, Beperking
EisIs gerelateerd aanBelanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil, Bedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Inkoopcontract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Knooppunt
EisRealiseertDoel, Principe
EisSpecialiseertEis, Beperking


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseBelemmertEis
AnalyseBevordertEis
AnalyseBeïnvloedtEis
AnalyseIs gerelateerd aanEis
ApparaatIs gerelateerd aanEis
ApparaatRealiseertEis
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanEis
Applicatie-interactieRealiseertEis
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanEis
ApplicatiefunctieRealiseertEis
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanEis
ApplicatiesamenwerkingRealiseertEis
ArtefactIs gerelateerd aanEis
ArtefactRealiseertEis
BedrijfsactorIs gerelateerd aanEis
BedrijfsactorRealiseertEis
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanEis
BedrijfsgebeurtenisRealiseertEis
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanEis
BedrijfsinteractieRealiseertEis
BedrijfsrolIs gerelateerd aanEis
BedrijfsrolRealiseertEis
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanEis
BedrijfssamenwerkingRealiseertEis
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanEis
BedrijfsserviceRealiseertEis
BelanghebbendeIs gerelateerd aanEis
BeperkingBelemmertEis
BeperkingBestaat uitEis
BeperkingBevordertEis
BeperkingBeïnvloedtEis
BeperkingGroepeertEis
BeperkingIs gerelateerd aanEis
BeperkingSpecialiseertEis
BetekenisIs gerelateerd aanEis
BetekenisRealiseertEis
CommunicatiepadIs gerelateerd aanEis
CommunicatiepadRealiseertEis
DoelBelemmertEis
DoelBevordertEis
DoelBeïnvloedtEis
DoelIs gerelateerd aanEis
DrijfveerBelemmertEis
DrijfveerBevordertEis
DrijfveerBeïnvloedtEis
DrijfveerIs gerelateerd aanEis
GegevensobjectIs gerelateerd aanEis
GegevensobjectRealiseertEis
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanEis
InfrastructuurfunctieRealiseertEis
KnooppuntIs gerelateerd aanEis
KnooppuntRealiseertEis
LocatieIs gerelateerd aanEis
NetwerkIs gerelateerd aanEis
NetwerkRealiseertEis
NodeIs gerelateerd aanEis
NodeRealiseertEis
PlateauGroepeertEis
PlateauIs gerelateerd aanEis
PlateauRealiseertEis
PrincipeBelemmertEis
PrincipeBevordertEis
PrincipeBeïnvloedtEis
PrincipeIs gerelateerd aanEis
ProductIs gerelateerd aanEis
ProductRealiseertEis
RepresentatieIs gerelateerd aanEis
RepresentatieRealiseertEis
VerschilIs gerelateerd aanEis
WaardeIs gerelateerd aanEis
WerkpakketIs gerelateerd aanEis
WerkpakketRealiseertEis


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Eis te maken, vul de naam in en klik op de button:


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)


Uit ArchiMate:"In the end, a business goal must be realized by a plan or concrete change goal, which may or may not require a new system or changes to an existing system.

The term 'system' is used in its general meaning; i.e., as a group of (functionally) related elements, where each element may be considered as a system again. Therefore, a system may refer to any active structural element, behavioral element, or passive structural element of some organization, such as a business actor, application component, business process, application service, business object, or data object.

Requirements model the properties of these elements that are needed to achieve the 'ends' that are modeled by the goals. In this respect, requirements represent the 'means' to realize goals.

During the design process, goals may be decomposed until the resulting sub-goals are sufficiently detailed to enable their realization by properties that can be exhibited by systems. At this point, goals can be realized by requirements that assign these properties to the systems.

For example, one may identify two alternative requirements to realize the goal to improve portfolio management: (i) by assigning a personal assistant to each customer, or (ii) by introducing on-line portfolio management. The former requirement can be realized by a human actor and the latter by a software application. These requirements can be decomposed further to define the requirements on the human actor and the software application in more detail."

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links